Burs Başvuru Bilgileri

Cerenler Eğitim ve Dayanışma Vakfı, (Cerenler Vakfı) üniversite öğrencilerine burs vermektedir.

Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin 1-30 Eylül tarihleri arasında Cerenler Vakfı web sitemizi takip etmesi, ilgili duyuruda belirtilen prosedüre göre başvurusunu gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Her yıl bursiyerlerin başarı durumları kontrol edilecektir, başarılı olduğu görülen öğrencilerin bursu öğrenimi sonuna kadar devam ettirilecektir. Başarısız olanların, başka bir kurumdan burs aldığı veya Cerenler Vakfı burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin ise bursu kesilir.

Burs kazanan öğrencilere ekim ayından geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir. Burslar, ekim-haziran ayları arası (9 ay) ödenmektedir. 2022-2023 Öğretim Yılı için belirlenen burs miktarı aylık 1500 TL’dir.

T.C. vatandaşı olmak,

Yurt içinde öğrenim görüyor olmak,

Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (1000 TL ve altı burs alınmasının, Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim bursu veya kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)

Ara sınıflar için: Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65 olmak).

Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için: başarılı olarak geçmiş olmak.

Vakıf üniversitesi öğrencileri ( tam burslu öğrenciler hariç),

Açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri,

Ücretli, değişim programlı bölümlerde öğrenim görenler,

Dört yıllık lisans programından mezun olanlar,

Genel not ortalaması 2,50’nin altında olanlar,

Aşağıda belirtilen belgelerin cerenlervakfi@gmail.com mail adresine son başvuru tarihine kadar pdf formatında gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru formu (Başvuru formu için tıklayınız)

 1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesi, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge) (e-devlet)
 2. Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS Sonuç Belge örneği (e-devlet),
 3. Devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi (e-devlet),
 4. T.C. kimlik kartının önlü ve arkalı fotokopisi,
 5. 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı),
 6. Adli sicil kaydı dökümü (e-devlet),
 7. Ara sınıflarda öğrenim görenler için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript) (e-devlet) (e-devletten alınamadığı takdirde ilgili öğretim kurumundan onaylı olarak alınmalıdır.),
 8. Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiklerini gösteren belge (e-devlet) (e-devletten alınamadığı takdirde ilgili öğretim kurumundan onaylı olarak alınmalıdır.),
 9. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge) (e-devlet),
 10. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet),
 11. Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni Onay Beyanı (Onay metni için tıklayınız)
 12. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

– Çalışan anne, baba için: Son aya ait onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir),

– Serbest çalışan anne baba için: Son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi/kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (e-devlet),

– Emekliler için: Son aya ait aylık maaşı gösterir belge (e-devlet), (Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)

– Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için: Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devlet), (E-devlet girişi yaptıktan sonra arama çubuğuna sosyal güvenlik kayıt belgesi yazarak ilgili belgeye ulaşılır.)

– Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için: Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devlet) (E-devlete giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi yazılarak ilgili belgeye ulaşılır.)

Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki hisse/ m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi, (e-devlet) (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır.) (e-devlet)

Anne ve baba adına araç kayıt belgesi, (e-devlet) (Anne, baba adına araç kaydı yoksa e-devletten isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır) (e-devlet)

Aile kirada oturuyorsa Kira Kontratı Örneği,